Forest: Norske Grafikere Galleri, Oslo, Norway

In the exhibition Forest, Eamon O'Kane explores themes related to psychoanalysis, creativity and our relationship with nature. More precisely, he presents a series of screen prints entitled the Baum Test, a reference to the method of the same name developed by the Swiss psychologist Charles Koch in 1952. The Baum Test, or tree test, involves patients, under the supervision of a psychologist, drawing a tree on a blank sheet of paper. The drawing is then evaluated with the aim of saying something about the patient's personality. In his exhibited screen prints, O'Kane experiments with mirroring his own drawings to create a forest of eerie-looking trees drawn from the subconscious.

I utstillingen Forest utforsker Eamon O’Kane tematikker knyttet til psykoanalyse, kreativitet og vårt forhold til naturen. Han presenterer mer presist en serie silketrykk titulert Baum Test, en referanse til metoden ved samme navn utviklet av den sveitsiske psykologen Charles Koch i 1952. Baum Test, eller tretesten, går ut på at pasientene, under oppsyn av en psykolog, tegner et tre på et blankt ark. Tegningen evalueres deretter med mål om å si noe om pasientens personlighet. I sine utstilte silketrykk eksperimenterer O’Kane med å speile egne tegninger for å skape en skog av uhyggelig utseende trær hentet fra underbevisstheten.

Eamon O’Kane (f. 1974, Belfast, NI) er en irsk kunstner bosatt i Norge og Danmark. Han har flere separat- og gruppeutstillinger bak seg, blant annet ved MOCA i Los Angeles, Irish Museum of Modern Art i Dublin og senest Trykkeriet i Bergen i 2022. Siden 2011 har O’Kane virket som professor på Institutt for samtidskunst på KMD UiB.

 

Eamon O'Kane (b. 1974, Belfast, NI) is an Irish artist living in Norway and Denmark. He has several solo and group exhibitions behind him, including at MOCA in Los Angeles, the Irish Museum of Modern Art in Dublin and, most recently, Trykkeriet in Bergen in 2022. Since 2011, O'Kane has been a professor at the Department of Contemporary Art at KMD UiB.

https://www.norske-grafikere.no/utstillinger/#Kane