Exhibition Review: 'Kitsch painting'

Peter Michael Hornung, Politiken, November 19, 2004

I SINE VÆRKER hos Galerie Mikael Andersen tematiserer ireren Eamon O’Kane det altid på- trængende spørgsmål for en kunstner: Hvad er det ideelle arbejdssted? Er det et sted, der er så halvgrimt og ligegyldigt, at æstetikeren som æstetisk kompensation bliver nødt til at skabe et værk, der er smukt i sig selv? Eller er skønheden i kunstnerens nære omgivelserne snarere en forudsætning for, at værket også bliver skønt? Er skønhed noget, en kunstner skal reagere imod? Eller er den smitsom, hvad enten han vil det eller ej?

 

Peter Michael Hornung ‘Kitschmaleri’ Politiken, 19 Nov.

 

IN HIS WORKS at Galerie Mikael Andersen, the Irishman Eamon O'Kane thematizes the ever pressing question for an artist: What is the ideal workplace? Is it a place so semi-ugly and indifferent that the aesthetician, as aesthetic compensation, has to create a work that is beautiful in itself? Or is the beauty of the artist's immediate surroundings rather a prerequisite for the work to also be beautiful? Is beauty something an artist must react against? Or is it contagious whether he wants it or not?

Peter Michael Hornung 'Kitsch painting' Politiken, 19 Nov.