Fröbel Studio: Institutt for kreativitet & The Montessori Glass Classroom: Norwegian Sculptors Society, Oslo

Fröbel Studio. Institutt for kreativitet en en visuell og konseptuell utforskning av pedagogiske lekeobjekter utviklet av pedagog og oppfinner av den moderne barnehagen, Friedrich Fröbel (1782-1852). Fröbel var en pioner innen pedagogikk og plasserte lek i sentrum for sin teori. Hans undervisningsmateriell blir fortsatt brukt i dag, inkludert de grunnleggende pedagogiske formene han utviklet av sfæren, sylinderen og kuben.

Med sin vekt på abstrakt dekonstruksjon og oppbygging av elementære former skapte denne originale pedagogikken på midten av attenhundretallet en utdannings- og designrevolusjon som sterkt påvirket retningen videre for kunst og arkitektur, så vel som fysikk, musikk, psykologi og det moderne menneskebildet i seg selv. Fröbels byggeklosser og bevegelsesspill var også en kilde til inspirasjon for abstrakt kunst og Bauhaus-bevegelsen. Med andre ord, i Fröebel's arv kan vi lokalisere kjernen til moderne kunst. Installasjonen til O’Kane henter inspirasjon fra kunstnere, arkitekter og designere som Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Piet Mondrian, Wassily Kandinsky og Charles Eames, som alle ble utdannet ved bruk av metodene til Frederich Fröbel da de var barn. Denne svært interaktive installasjonen bygger bro mellom et bredt spekter av disipliner og sosiale strukturer for å undersøke Fröbels arv mens de utforsker koblingen mellom den naturlige verden og utviklingen av kreativitet.


I tillegg til Fröbel, er verket også inspirert av den berømte pedagogen Maria Montessori og hennes Glass Classroom som fant sted på Panama Pacific International Exposition i San Francisco i 1915. I fire måneder av denne messens varighet gikk 30 skolebarn på skole i et Montessori-klasserom der alle vegger var lagd av glass. Disse fire månedene ble fanget på film og ga en intim presentasjon av den nye utdanningsmodellen som raskt ble fanget opp av amerikanske lærere og foreldre. Glass Classroom brukte fysiske klosser på kart for å forklare vær, klima, enkel meteorologi og topografi, samt hvordan meteorologer bygger og utvikler modeller for å kunne se inn i fremtiden. Til denne utstillingen har O’Kane konstruert en ny versjon av prosjektet der Fröbel Studio er kombinert med verket The Montessori Glass Classroom som blant annet presenterer modeller for å forstå klimavitenskap. O’Kane har i sitt arbeid med prosjektet invitert ulike klimaforskere til å gjennomføre workshops, foredrag og turneer og vil i denne utstillingen gjennomføre en barneworkshop i samarbeid med forskningsprosjektet CALENDARS tilknyttet Universitet i Bergen, i tillegg til tilrettelagt formidling for barn under hele utstillingsperioden.
 
Til tross for de kunsthistoriske referansene og klimamodellene, er Fröbel Studio. Institutt for kreativitet designet som en plattform for å utvikle kreativitet, ment å bli utforsket av både voksne og barn, så vel som lærere og skoler. I denne installasjonen brukes treobjekter ved siden av visualiseringer av klimaaktiviteter der barn kan samhandle, bygge og tegne sine egne tanker med utgangspunkt i sine egne verdier og oppfatninger. Installasjonen kan også omtales som et arkiv eller et forskningsbasert prosjekt der utstillingen er deltakende i den forstand at publikum kan endre arbeidet ved å bruke materialene som står til disposisjon. Gjennom denne eksperimentelle metoden blir de enkle grensene mellom kunstner og publikum således gjennomtrengelige.

 

http://www.norskbilledhoggerforening.no/eamon-okane