Exhibition Review: Tradisjonelt og konseptuelt, Klassekampen

Øivind Storm Bjerke, Klassekampen, April 26, 2017

Presist, velkomponert og malerisk tiltalende på Galleri LNM. Irske Eamon O'Kane har siden 2011 vært professor i visuell kunst i Bergen, og virker også som kunstner. Hans siste utstilling på Galleri LNM i Oslo består av to serier. Den første tar utgangspunkt i den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852). Han utviklet metoder for undervisning av barn, der vekten ble lagt på å bruke leken til å utvikle barns kreativitet. Fröbel laget en gaveeske for barn som de skulle bruke til å utforske verden som form, rom og farge. Den består av geometrisk formede ele-menter i tre og farget ullgarn. Den såkalte Fröbels gave var en inspirasjon for tidlige modernistiske arkitekter i arbeidet for å frigjøre arkitektur fra historiske konvensjoner, ornamentikk og annen pynt. I sin villa utenfor Chicago laget arkitekten Frank Lloyd Wright (1867-1959) et eget 

lekerom som fungerte som barnehage. Ut fra sitt konseptuelle utgangspunkt maler O'Kane bilder som er presise i sin form, velkomponerte og malerisk tiltalende. Ikke minst er han åpenbart betatt av den rene formen hos modernistiske arkitekter som også var opptatt av at bygningskroppen skulle inngå i harmonisk samspill med landskapet. Den andre serien er frie kopier av bilder han setter pris på. De små maleriene på treplater er montert på en sammenhengende hylle langs alle veggene i ett av rommene. Verket påpeker at bildene, uavhengig av sine motiver, har en abstrakt malerisk dimensjon knyttet til hvordan de transformerer motivet til bildeflaten gjennom form og farge. Til tross for at vi gjenkjen-ner motivene fra kunsthisto-riske oversiktsbøker, blir de ikke bare appropriert av O'Kane, men utgjør origi-nale, høyst selvstendige kunstverk. Det skjer gjennom nye sammenstillin-ger, endringen av format til miniatyrer og hans umis-kjennelige personlig strøk og tegneriske manierismer. «In an ideal world» er nok en utstilling i regi av Galleri LNM som viser oss at en tradisjonell malerisk form og teknikk ikke står i motsetning til det å arbeide systematisk ut fra et konsep-tuelt idégrunnlag.