Exhibition Review: Huset I skoven, Fyens Stiftstidende

IBEN FRIIS JENSEN, February 20, 2015

 

KULTUR

Huset i skoven

AF: IBEN FRIIS JENSEN

Publiceret 20. februar 2015 kl. 12:00

Kunst: Eamon O'Kane, som egentlig er irer, men bor og arbejder i

Danmark og Norge, er optaget af "Huset i skoven·, som ogsa er titlen pa

hans f0rste soloudstilling i Galleri DGV i Villa nrnborg,

Christiansmindevej i Svendborg .. Udstillingen abner l0rdag 8. februar.

O'Kane unders0ger og udforsker ideen om det perfekte hjem, og i sine

store malerier viser han nogle af den moderne arkitekturs mestervcerker

placeret i uvejsom natur, tilsyneladende uden beboere og langt fra

menneskelig indflydelse

Deter netop forbindelsen mellem den isolerede sk0nhed og en

forestaende fare, som ligger i hjertet af O'Kanes vcerker. De

arkitektoniske former star i modscetning til vegetationen, der

reprcesenterer det mystiske og ikke-kulturelle og derfor som et

fantasiens sted. Et utopisk sted. En utopi, som med fa cendringer hurtigt

kan forekomme bade surrealistisk og ncermest dystopisk. Dermed bliver

der skabt en hybrid i vcerkerne, hvor forskellige bygningselementer,

historiske perioder og arstider blandes og forenes pa lcerredet.

Et gennemgaende tema i O'Kanes praksis er de grundlceggende

modscetningsforhold mellem kultur og natur, civilisation og uorden, der

kommer til udtryk i de arkitektonisk stramme linjer over for de mere

organiske penselstrng. Athan prcecis udstiller i Villa tarnborg, som

ligger som en arkitektonisk perle midt i naturen, giver et yderligere

element til udstillingen. Titlen "Huset i skoven· refererer bade til Villa

Tarnborgs historiske arv og beliggenhed, samt vcerkernes fors0g pa at

skabe ligevcegt mellem kultur og natur.

https://fyens.dk/